Suất ăn công nghiệp Vina Osaka

Suất ăn công nghiệp Vina Osaka

Tuyển dụng

 

Tuyển dụng nhân viên kế toán

Ngày đăng: 02/12/2016 , Lượt xem: 246

Tuyển dụng nhân viên kế toán

Tuyển dụng nhân viên QC

Ngày đăng: 02/12/2016 , Lượt xem: 502

Tuyển dụng nhân viên QC

Tuyển dụng đầu bếp

Ngày đăng: 02/12/2016 , Lượt xem: 193

Tuyển dụng đầu bếp

Tuyển dụng nhân viên quản lý

Ngày đăng: 02/12/2016 , Lượt xem: 260

Tuyển dụng nhân viên quản lý

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

Ngày đăng: 30/05/2016 , Lượt xem: 242

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

Suất ăn công nghiệp Vina Osaka

Suất ăn công nghiệp Vina Osaka

Suất ăn công nghiệp Vina Osaka
Suất ăn công nghiệp Vina Osaka
0915 375 788
news