Suất ăn công nghiệp Vina Osaka

Suất ăn công nghiệp Vina Osaka

Tuyển dụng

 

Tuyển dụng nhân viên kế toán

Ngày đăng: 02/12/2016 , Lượt xem: 137

Tuyển dụng nhân viên kế toán

Tuyển dụng nhân viên QC

Ngày đăng: 02/12/2016 , Lượt xem: 298

Tuyển dụng nhân viên QC

Tuyển dụng đầu bếp

Ngày đăng: 02/12/2016 , Lượt xem: 94

Tuyển dụng đầu bếp

Tuyển dụng nhân viên quản lý

Ngày đăng: 02/12/2016 , Lượt xem: 143

Tuyển dụng nhân viên quản lý

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

Ngày đăng: 30/05/2016 , Lượt xem: 144

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

Suất ăn công nghiệp Vina Osaka

Suất ăn công nghiệp Vina Osaka

Suất ăn công nghiệp Vina Osaka
Suất ăn công nghiệp Vina Osaka
0949 86 07 88
news