Suất ăn công nghiệp Vina Osaka

Suất ăn công nghiệp Vina Osaka

Tuyển dụng

 

Tuyển dụng nhân viên kế toán

Ngày đăng: 02/12/2016 , Lượt xem: 175

Tuyển dụng nhân viên kế toán

Tuyển dụng nhân viên QC

Ngày đăng: 02/12/2016 , Lượt xem: 386

Tuyển dụng nhân viên QC

Tuyển dụng đầu bếp

Ngày đăng: 02/12/2016 , Lượt xem: 129

Tuyển dụng đầu bếp

Tuyển dụng nhân viên quản lý

Ngày đăng: 02/12/2016 , Lượt xem: 184

Tuyển dụng nhân viên quản lý

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

Ngày đăng: 30/05/2016 , Lượt xem: 174

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

Suất ăn công nghiệp Vina Osaka

Suất ăn công nghiệp Vina Osaka

Suất ăn công nghiệp Vina Osaka
Suất ăn công nghiệp Vina Osaka
0915 375 788
news