Suất ăn công nghiệp Vina Osaka

Suất ăn công nghiệp Vina Osaka

Giới thiệu

 

QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN VỆ SINH SÀN KV NHÀ ĂN

Ngày đăng: 29/11/2016 , Lượt xem: 905

QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN VỆ SINH SÀN KV NHÀ ĂN

QUY TRÌNH RỬA DỤNG CỤ BẾP ĂN CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 29/11/2016 , Lượt xem: 987

QUY TRÌNH RỬA DỤNG CỤ BẾP ĂN CÔNG NGHIỆP

QUY TRÌNH NẤU CƠM CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 29/11/2016 , Lượt xem: 944

QUY TRÌNH NẤU CƠM CÔNG NGHIỆP

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY

Ngày đăng: 30/05/2016 , Lượt xem: 1138

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM

Ngày đăng: 23/05/2016 , Lượt xem: 1104

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM

QUY TRÌNH SƠ CHẾ, RỬA RAU CỦ QUẢ

Ngày đăng: 23/05/2016 , Lượt xem: 1320

QUY TRÌNH SƠ CHẾ, RỬA RAU CỦ QUẢ

Suất ăn công nghiệp Vina Osaka

Suất ăn công nghiệp Vina Osaka

Suất ăn công nghiệp Vina Osaka
Suất ăn công nghiệp Vina Osaka
0915 375 788
news